Pomôžte nám skvalitniť výchovu a vzdelávanie Vašich detí darovaním 2% z Vašich daní.


Pokiaľ ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás prevádza zamestnávateľ, stačí ak si od svojej mzdovej učtárne vyžiadate "Potvrdenie o zaplatení dane" a) a vyplníte priložený formulár "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%, resp. 3% zaplatenej dane" 1 b)
Oba vyplnené formuláre doručte do materskej školy. Škola sa postará o ich zaslanie na daňový úrad.
Pokiaľ si daňové priznanie robíte sami, alebo ste právnickou osobou, je vyhlásenie o poukázaní dane súčasťou daňového priznania a to podávate na daňovom úrade.


TLAČIVÁ:
2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:
1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom
a) Vyhlásenie / viď príloha
b) Potvrdenie o zaplatení dane / viď príloha

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom
a) Daňové priznanie typu A
 alebo
b) Da
ňové priznanie typu B

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží
a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) 

alebo
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)


4. Právnické osoby prostredníctvom
a) Daňové priznanie právnických osôb (online)


Peniaze budú poukázané na účet Rodičovského združenia pri Materskej škole Kalinovská 9 v Košiciach.