AktualityAktivity v mesiaci  Jún: 

1.06.         Medzinárodný deň detí- športové aktivity 
                  Interné bábkové predstavenie

19.06.       Záhradná slávnosť - Juniáles
29.06.       Rozlúčka s absolventmi predprimárneho vzdelávania
                  Výstava prác detí k OC Právo na detské radovánky
                  Športová olympiáda

                 

Aktivity v mesiaci MÁJ:

                   Čo s odpadom?- súťaž o najlepší výtvarný prejav z odpadového  materiálu
                   Zber papiera- ukončenie
                   Kreslenie na chodník - Dni mesta Košice
2.05.          Hudobný koncert - SZUŠ K6
                   Hasičský zásah - ukážka 
7.- 10.05.  MZ- otvorená hodina pre rodičov ( ukážka edukačnej aktivity  vo vých.-vzdelávacom                           procese)


Aktivity v mesiaci APRÍL:

13.04.        Hudobno - vzdelávacie dopoludnie " La Musica"
13.-17.04. Svetový deň zdravia- týždeň aktivít s tématikou ochrany zdravia
                  Brigáda na školskom dvore (exteriér školy) v spolupráci 

                  s  rodinou
23.04.       Deň Zeme- ekohry , prezentácia triednych prác " Život na Zemi"


Aktivity v mesiaci MAREC:


27.03.         Školská prehliadka v recitácii

18.03.         Svetový deň vody- pokusy, význam vody 

19.03.         Deň meteorológie - výroba vrtuliek v spolupráci s rodinou
19.- 22.03. Tvorivé dielne k veľkonočným sviatkom