Babička, čítaj...

Každý deň, babička zlatá, znova a vždy znova, žiada sa mi povedať Ti tie najkrajšie slová. Vyjadriť, čo v srdci chovám, ako rád Ťa mám. Daj mi líčko- miesto slov Ťa vrúcne pobozkám.
 
29. októbra , pri príležitosti mesiaca úcty k starším, nám prišla  do MŠ prečítať krásnu rozprávku milá babička. My sme sa jej za to odvďačili potleskom , úsmevom a niečo pekné sme jej aj nakreslili. 


Ušká plné príbehov

Dňa 31. mája sme sa už po štvrtýkrát zúčastnili čítania detskej literatúry - projektu "Ušká plné príbehov." Cieľom projektu je rozvoj predčitateľskej gramotnosti a zážitkového čítania u detí predškolského veku. V tomto roku k nám zavítali dievčatá z folklórneho súboru Čarnica, ktoré deťom čítali knihu Janko Hraško ,krásne zatancovali a nakoniec sme si zatancovali všetci spolu na ľudovú nôtu. 

Farebný týždeň

Prvý jarný týždeň naši škôlkari prežili farebný týždeň a spoznávali tak krásy farebného sveta. Každý deň sa premenil na jednu farbu a spoločne videli, počúvali, ochutnali a tvorili ,čo všetko je farebné. Zažili sme deň žltý ako slniečko, modrý ako nebo, zelený ako tráva, červený ako srdiečko. Spoznali sme rôzne farby a zistili, aký je pekný svet plný farieb ukrytých pod šedivym nánosom !

Zimné radovánky

Kŕmidla pre vtáčiky II.H

Vianoce

Vianočné tvorivé dielne 

I.H

II.H

Jesenná brigáda 


Jesenná brigáda na školskom dvore. Aj takto si môžme skrášliť školský dvor. 

I.H

II.D

Gaštankománia (I.D)


Zbieral som gaštany v parku po tráve. Mal som však vrecká deravé. A že tu galibu nezbadal som 

včas, musel som gaštany nazbierať zas.
Prichádzajúcu jeseň ako ročn0 obdobie sme si pripomenuli vych8dzkami do prírody. Spoločne sme zbierali gaštany, ktoré sme využili pri edukačných aktivitách a hrách.
Gaštany sme počítali, porovnávali, kreslili, vymýšľali nové príbehy a na záver sme pripravili hostinu pre lesné zvieratká k ich sviatku, ktorý budú mať zakrátko.

Juniáles 


Medzinárodný deň detí 


Do nebies dnes správa letí, že dnes majú sviatok deti.                                                                   Slniečko sa na nás smeje,naše telá lúčmi hreje.                                                                                            V srdciach veľa radosti, vo vrecku viac sladkostí.
Celý rok len veľa hier, veľký úsmev z naších pier.

Už je koniec básničky, veľa lásky detičky!

Ušká plné príbehov


Dňa 1. júna sme sa už po tretíkrát zúčastnili čítania detskej literatúry - projektu "Ušká plné príbehov." Cieľom projektu je rozvoj predčitateľskej gramotnosti a zážitkového čítania u detí predškolského veku. V tomto roku k nám zavítal herec Stanislav Pitoňák, ktorý čítal knihu o Autách (edícia Disney) a špeciálna pedagogička zaoberajúca sa biblioterapiou Dušanka - o Rybičkách.

Ovocný deň


Jeden pekný deň v našej materskej škole sa zmenil na deň plný vitamínov. Už od rána vládla príjemná atmosféra. a deti si spolu s  pani učiteľkou pripravili ovocnú pochúťku. Ovocné taniere, ktoré nielen krásne vyzerali ale boli aj veľmi chutné a zdravé .

Návšteva Botanickej záhrady


Dňa 14.5.2018 sa prípravkári zúčastnili prehliadky v Botanickej záhrade. Cieľom prehliadky bolo pozorovanie rozmanitosti rastlinnej ríše a  určovanie druhov rastlín. Deti si vypočuli prednášku o rastlinách a neskôr odpovedali na otázky kladené sprievodcom. Zároveň sa prešli po areáli botanickej záhrady kde pozorovali domáce zvieratká, ktoré mali možnosť nakŕmiť (zajace, sliepky, kozy, hrdličky).  

Deň Zeme


Dňa 27.4. sa uskutočnilo stretnutie celej školy pri príležitosti osláv Dňa Zeme. Krátkym programom pesničiek a básní s tematikou ZEM sme si pripomenuli tento významný deň, kedy je vhodné sa zamyslieť nad súčasnosťou a hlavne budúcnosťou našej planéty. V závere každá trieda prezentovala výtvarné spracovanie témy obsahového celku "Právo na najkrajšie miesto na Zemi" Školského vzdelávacieho programu. 

Veľkonočné tvorivé dielne 


V týždni od 19. do 22. marca  sa u nás v MŠ konali veľkonočné tvorivé dielne. Rodičia si mohli prísť spolu so svojimi deťmi vyrobiť rôzne dekorácie s veľkonočnou tématikou a naladiť sa tak na prichádzajúce " jarné" sviatky .


III. H23. marec - Svetový deň meteorológie

Verejnosť po celom svete si v tento deň pripomína Svetový meteorologický deň . My sme si ho pripomenuli výrobou vrtuliek, ktoré si mali deti vytvoriť doma cez víkend v spolu s rodičmi. Výsledkom boli rôznofarebné vrtuľky a kopec radosti  nie len počas pobytu vonku :)


Zimné radovánky...

Vianočná besiedka a burza


Tak ako každý rok , tak aj tento rok naše deti spríjemnili rodičom čakanie na najkrajšie sviatky v roku vianočným vystúpením, po ktorom sa konala vianočná burza. Čo je krajšie, ako vidieť iskričky šťastia v očiach detí ?

Mikuláš v MŠ


Kde sa vzal - tu sa vzal, Mikuláš pod oknom stál, V  ruke veľkú paličku, na hlave mal čiapočku. Z bielych fúzov teplý šál, tak na deti vykúkal. 

Jesenné tvorivé dielne

Ani sme sa nenazdali a máme tu opäť jeseň. Obdobie plné farieb. Popustili sme uzdu fantázii a v týždni od 23. do 27.10. sme sa spolu s rodičmi stretli na tvorivých dielňach, kde sme z jesenných prírodnín vytvárali krásne diela.


III . H
III . H
IV. H
IV. H
IV. H
IV. H
IV. H
IV. H


Záchranári v

V pondelok ,23. októbra,  deti na školskom dvore netrpezlivo čakali na príchod záchranárov. Ujovia záchranári im prišli vysvetlilť ako pracujú, čo robia, ako zachraňujú ľudí. Škôlkari si mali možnosť prakticky - na plyšových medvedíkoch vyskúšať, ako podávať umelé dýchanie a masáž srdca. Hravou formou tak získali nové poznatky o podávaní prvej pomoci.

Na záver si deti mohli zblízka pozrieť sanitku a samozrejme nechýbali ani majáky a siréna.
Policajti v MŠ - dopravná výchova


Dňa 6. 11. 2017 nás v materskej škole navštívili policajti z policajného zboru  krajského riaditeľstva v Košiciach. Porozprávali nám o náplni ich práce a ukázali nám aj veci, ktoré pri nej potrebujú a využívajú. Mohli sme si vyskúšať, ako sa sedí v policajnom aute a púšťať svetelné a zvukové výstražné znamenia. 

Na dopravnom ihrisku nám vysvetľovali, ako sa máme správať na ceste a ako prechádzať cez cestu. Ukazovali nám aj dopravné označenia. Kládli nám aj rôzne otázky. Za každú správnu odpoveď sme boli odmenení. Všetko sme si skúsili aj na dopravnom ihrisku, niektorí v roli vodičov iní zas ako chodci. 

Zároveň sme sa zapojili do projektu "PÓLA RADÍ DEŤOM", ktorý je určený deťom predškolského veku.Póla - formou príbehu vysvetľuje deťom riziká, ktoré im hrozia na ulici, na ihriskách či pri pohybe medzi cudzími ľuďmi. Rozpráva im o dopravných predpisoch, ktoré musia dodržiavať pri bicyklovaní alebo keď idú na prechádzku. Upozorňuje aj na možné spôsoby ako si chrániť zdravie a na riziká závislostí, ktoré im hrozia v ich veku (televízia, počítače, hracie konzoly, mobily, ...). Oboznamuje deti s náplňou práce polície a ako privolať pomoc, keď ju budú potrebovať. Upozorňuje na nebezpečenstvo ,,šikany", ktorá sa môže objaviť aj v ich triede a poukazuje na spôsoby, ako sa môžu proti ,,šikane" v ich veku brániť. Tieto vedomosti nadobúdajú deti formou doplňovania, dopisovania, alebo prerozprávania poučných príbehov za pomoci kreslených obrázkov. Poznatky z pracovného zošita sú sprevádzané samotnými vstupmi detí. Informácie, ktoré nadobudli si mohli vyskúšať za pomoci policajta na modelových situáciách a formou situačných hier.