Kontakt

Sídlo školy:                 Kalinovská 9, 040 22   Košice

                                      Telefón: 055/6717152                    email: mskalinovska@gmail.com

                                  0907 900 116

                                      

Zriaďovateľ školy:      Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01   Košice

ŠJ pri MŠ:                    Telefón: 055/6717154