Kontakt

Sídlo školy:                 Kalinovská 9, 040 22   Košice

                                      Telefón: 055/6717152 , +421 907 900 116                   

                                      email: mskalinovska@gmail.com

                                  

                                      


ŠJ pri MŠ:                    Telefón: 055/6717154, +421 907 900 164 

                                    email: sjkalinovska@gmail.com