Zmena prevádzky počas letných prázdnin školského roku 2019/2020


Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem o dochádzku svojho dieťaťa do materskej školy , aby svoj záujem na jednotlivé týždne nahlásili prostredníctvom triednych učiteliek, alebo emailom na adresu mskalinovska@gmail.com.


Záväzný záujem nahláste najneskôr do 18.6.2020.
od 1.7. do 3.7. prevádzka
od 6.7. do 10.7. prevádzka
od 13.7. do 17. 7. zátvor /náhradná MS Lidické námestie 18/
od 20.7. do 24.7. zátvor /náhradná MS Lidické námestie 18/
od 27.7. do 31.7. zátvor /náhradná MS Lidické námestie 18/
od 3.8. do 7.8. prevádzka
od 10.8. do 14.8. prevádzka
od 17.8. do 21.8. prevádzka
od 24.8. do 28.8. prevádzka
31.8. prevádzka

Školský rok 2020/2021 začína 2.9.2020.Potrebujete pomôcť, poradiť od školského psychológa? 


Informácie pre rodičov predškolákov

Vážení rodičia, nakoľko sa nám kvôli situácii s koronavírusom nepodarilo uskutočniť depistáž v našej materskej škole, posielame v prílohách materiály, ktoré môžete použiť ako inšpiráciu na rozvoj kľúčových kompetencií do školy. Náhradný termín depistáží bude známy po návrate do materskej školy.


V priloženom linku je tzv. Index školskej zrelosti, kde si môžete orientačne zhodnotiť pripravenosť vášho dieťaťa na školu. Ďalej sa tam nachádzajú informácie k tomu, čo všetko potrebuje budúci prvák vedieť a rôzne cvičenia na rozvoj jednotlivých oblastí.


Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil podcast kde sa rozoberá, ako hovoriť s deťmi o koronavíruse:  Pomôžte nám skvalitniť výchovu a vzdelávanie Vašich detí darovaním 2% z Vašich daní.


Popis krokov pre venovanie 2% z dane:


1.krok
Pokiaľ ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás prevádza zamestnávateľ, stačí ak si od svojej mzdovej učtárne vyžiadate "Potvrdenie o zaplatení dane"


2.krok
Vyplňte priložený formulár "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%, resp 3% zaplatenej dane"


3. krok
Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma) - novinka od roku 2016! alebo oba vyplnené formuláre môžete odovzdať riaditeľke školy, resp. triednej učiteľke. Škola sa postará o ich zaslanie na daňový úrad.
Pokiaľ si daňové priznanie robíte sami, alebo ste právnickou osobou, je vyhlásenie o poukázaní dane súčasťou daňového priznania a to podávate na daňovom úrade.


Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane- požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.


Peniaze budú poukázané na účet Rodičovského združenia pri Materskej škole Kalinovská 9 v Košiciach. Odkaz na jedálniček ŠJ