Zápis detí pre školský rok 2018/2019

Termíny podávania žiadosti:

2. 5. 2018 v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod.

3. 5. 2018 v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod.

4. 5. 2018 v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Miesto konania zápisu:

riaditeľňa materskej školy

Podmienky prijatia:

  • deti narodené do 31. 8. 2016
  • prednostne sa prijímajú:
  • deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku,
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti, ktoré dovŕšili 3. rok veku,
  • deti, ktoré do 31.12. 2018 dovŕšia vek 3 roky,
  • deti, ktorých súrodenci navštevujú našu materskú školu.
Tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť tu:

https://www.mskalinovska.sk/tlaciva-na-stiahnutie/

Pomôžte nám skvalitniť výchovu a vzdelávanie Vašich detí darovaním 2% z 

Vašich daní.


Popis krokov pre venovanie 2% z dane:

1.krok

Pokiaľ ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás prevádza zamestnávateľ, stačí ak si od svojej mzdovej učtárne vyžiadate "Potvrdenie o zaplatení dane"

2.krok

Vyplňte priložený formulár "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%, resp 3% zaplatenej dane"

3. krok

Najneskôr do 30. apríla 2017

pošlite/doručte oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma) - novinka od roku 2016!

alebo oba vyplnené formuláre môžete odovzdať riaditeľke školy, resp. triednej učiteľke. Škola sa postará o ich zaslanie na daňový úrad.

Pokiaľ si daňové priznanie robíte sami, alebo ste právnickou osobou, je vyhlásenie o poukázaní dane súčasťou daňového priznania a to podávate na daňovom úrade.

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2016, máte možnosť venovať 3% z dane- požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Peniaze budú poukázané na účet Rodičovského združenia pri Materskej škole Kalinovská 9

 v Košiciach. 


Harmonogram prázdnin

Odkaz na jedálniček ŠJ