Harmonogram prázdnin

 


Zápis detí pre školský rok 2019/2020


Termíny podávania žiadosti:
2. 5. 2019 v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod.
3. 5. 2019 v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod.
6. 5. 2019 v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod.


Miesto konania zápisu:
riaditeľňa materskej školy


Podmienky prijatia:
- d
eti narodené do 31. 8. 2017
 prednostne
sa prijímajú:
- deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku,
- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
- deti, ktoré dovŕšili 3. rok veku,
- deti, ktoré do 31.12. 2019 dovŕšia vek 3 roky,
- deti, ktorých súrodenci navštevujú našu materskú školu.Pomôžte nám skvalitniť výchovu a vzdelávanie Vašich detí darovaním 2% z Vašich daní.
Popis krokov pre venovanie 2% z dane:
1.krok
Pokiaľ ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás prevádza zamestnávateľ, stačí ak si od svojej mzdovej učtárne vyžiadate "Potvrdenie o zaplatení dane"
2.krok
Vyplňte priložený formulár "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%, resp 3% zaplatenej dane"
3. krok
Najneskôr do 30. apríla 2019
pošlite/doručte oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma) - novinka od roku 2016!
alebo oba vyplnené formuláre môžete odovzdať riaditeľke školy, resp. triednej učiteľke. Škola sa postará o ich zaslanie na daňový úrad.
Pokiaľ si daňové priznanie robíte sami, alebo ste právnickou osobou, je vyhlásenie o poukázaní dane súčasťou daňového priznania a to podávate na daňovom úrade.
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane- požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.
Peniaze budú poukázané na účet Rodičovského združenia pri Materskej škole Kalinovská 9 v Košiciach. 


Odkaz na jedálniček ŠJ